Zapewnij sobie i bliskim bezpieczeństwo                                                             Sprawny komin to bezpieczna zima                                                             67 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2018                                                             PAMIĘTAJ ! Sprawdź oraz wyczyść przewód kominowy                                                             DYMOWY: co najmniej raz na 3 miesiące                                                             SPALINOWY: co najmniej raz na 6 miesięcy                                                             WENTYLACYJNY: co najmniej raz w roku                                                            65 lat Spółdzielni "FLORIAN" 1951 - 2016

Opinia kominiarska

Opinia kominiarska określająca możliwość przyłączenia do przewodów kominowych nowych, lub przełączenia istniejących urządzeń grzewczych czy wentylacyjnych która obejmuje:89 polska kominiarz

  1. Sprawdzenie drożności przewodów kominowych w opiniowanym pionie kominowym pod względem możliwości wykorzystania ich na poszczególnych kondygnacjach (sprawdzenie czy drożności i przekroje przewodów posiadają wymiary niezbędne do zamontowania urządzeń) .
  2. Sprawdzenie przekrojów i tzw. przepustowości przewodów , oraz sposobu ich ?przebiegu" przez poszczególne kondygnacje (ustalenie miejsca ewentualnych odchyleń od pionu i uskoków)
  3. Sprawdzenie ilości i rodzaju urządzeń podłączonych do przewodów kominowych w opiniowanym pionie , oraz dokładne określenie miejsca każdego podłączenia (dokładne określenie poszczególnych przewodów do których są podłączone poszczególne urządzenia).
  4. Wyznaczenie wolnych przewodów kominowych , nadających się do wykorzystania dla podłączenia urządzeń .
  5. Wskazanie miejsca podłączenia , przełączenia lub wyłączenia poszczególnych urządzeń zgodnego z obowiązującymi przepisami i normami .
  6. Wykonanie szkicu sytuacyjnego opiniowanych pomieszczeń wraz z umiejscowieniem przewodów kominowych i szczegółowym opisem (prawidłowo wypełniony druk Opinii) .
  7. Wykazanie innych rozwiązań i możliwości mających na celu sprostowanie niewłaściwego podłączenia istniejących lub zaprojektowanych do podłączenia urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych.